درس دوم

Vocabino

زبان آموز عزیز لغات زیر را مطالعه نمایید. هدف یادگیری ترجمه و املای لغات است.

Conversation

Alireza is visiting an observatory. He is talking to Ms. Tabesh who works there.

علیرضا در حال بازدید از یک رصدخانه است. او در حال صحبت با خانم تابش است که در آنجا کار می کند

Ms.Tabesh: Are you interested in the planets?
Alireza: Yes! They are really interesting for me, but I don’t know much about them.
Ms.Tabesh: Planets are really amazing but not so much alike. Do you know how they are different?
Alireza: Umm… I know they go around the Sun in different orbits.

Ms.Tabesh: That’s right. They have different colors and sizes, too. Some are rocky like Mars, some have rings like Saturn and some have moons like Uranus.

Alireza: How wonderful! Can we see them without a telescope?
Ms.Tabesh: Yeah…, we can see the planets nearer to us without a telescope, such as Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn. We can see Uranus and Neptune only with powerful telescopes.

Alireza: And which planet is the largest of all?
Ms.Tabesh: Jupiter is the largest one. It has more than sixty moons. Do you want to look at it?
Alireza: I really like that.

خانم تابش: آیا شما به سیارات علاقه مند هستید؟
علیرضا: بله آنها واقعا برای من جالب هستند، اما من در مورد آنها خیلی نمی دانم
خانم تابش: سیارات واقعا شگفت انگیز هستند، اما خیلی شبیه به هم نیستند. آیا می دانید چطور متفاوتند؟
علیرضا: اوم … من می دانم که آنها در مدارهای مختلف به دور خورشید حرکت می کنند

خانم تابش: درست است. آنها همچنین رنگ ها و اندازه های مختلفی دارند. بعضی از آنها مثل مریخ سنگی هستند، برخی مانند زحل حلقه هایی دارند و بعضی از آنها مانند اورانوس چندتا ماه دارند
علیرضا: بسیار شگفت انگیز! آیا می توانیم آنها را بدون تلسکوپ ببینیم؟

خانم تابش: آره … ما میتونیم سیارات نزدیکتر به خودمان مانند عطارد، ونوس، مریخ، مشتری و زحل را بدون تلسکوپ ببینیم. ما می توانیم اورانوس و نپتون را تنها با تلسکوپ های قدرتمند ببینیم
علیرضا: و کدام سیاره بزرگتر از همه است؟

خانم تابش: مشتری بزرگترین است. مشتری بیش از شصت ماه است. آیا می خواهی به آن نگاه کنی؟
علیرضا: من واقعا مایلم

Reading

The human body is a real wonder. It is sometimes good to think about our body and how it works. Our body is doing millions of jobs all the time.

بدن انسان یک شگفتی واقعی است (بدن انسان واقعا شگفت انگیز است). گاهی اوقات خوب است که در مورد بدن ما و نحوه کار آن فکر کنیم. بدن ما تمام مدت  میلیون ها کار را انجام می دهد.

One of the most important parts of the body is blood. The heart pumps this red liquid around the body. This keeps us healthy and alive.

یکی از مهم ترین قسمت های بدن خون است. قلب این مایع قرمز را در سراسر بدن پمپاژ می کند. این کار ما را سالم و زنده نگه می دارد

More than half of blood is plasma. This is a clear and yellow liquid. It carries red and white cells. There are millions of red blood cells in one small drop of blood. They carry oxygen round the body and collect carbon dioxide from body parts. There are thousands of white cells in a drop of blood. They are bigger than red cells. They defend our body against microbes.

بیش از نیمی از خون پلاسما است. پلاسما مایع روشن و زردرنگی است. پلاسما سلول های قرمز و سفید را حمل می کند. در یک قطره کوچک خون میلیون ها گلبول قرمز وجود دارد. آنها اکسیژن را به سراسر بدن می برند و دی اکسید کربن را از قسمت های بدن جمع آوری می کنند. هزاران سلول سفید در یک قطره خون وجود دارد. آنها بزرگتر از سلول های قرمز هستند. آنها از بدن ما در برابر میکروب ها دفاع می کنند

This wonderful liquid is a great gift from Allah. We can thank Allah by keeping our body healthy. One way to do that is eating healthy food and doing daily exercises. Another way is to donate our blood to those who need it.

این مایع فوق العاده یک هدیه عالی ازطرف خدا است. ما می توانیم با حفظ سلامت بدن مان از خداوند تشکر کنیم. یک راه انجام این کار خوردن غذای سالم و انجام تمرینات ورزشی روزانه است. راه دیگر این است که خون مان را به کسانی که به آن نیاز دارند اهدا کنیم

Listening

You may use adjectives to describe something and ask about the details such as the quality size age and color


How was the movie?
It was very interesting I am going to watch it again.
Was it an old film?
Yeah, actually it was black and white.

 • فیلم چطور بود؟
 • خیلی جالب بود قراره دوباره ببینمش
 • آیا یک فیلم قدیمی بود؟
 • بله، اگه راستشو بخوای سیاه و سفید بود.

 


I bought a dress for my mother’s birthday.
Good. What color was it?
It was red. It was really beautiful.
Was it expensive?
No, it wasn’t.
Did she like it?
Yeah. She got very happy when she saw it.

 • من یک لباس برای تولد مادرم خریدم
 • خوب. چه رنگی بود؟
 • قرمز بود. واقعا زیبا بود.
 • آیا گران قیمت بود؟
 • نه، اینطور نبود.
 • آیا مادرت دوستش داشت؟
 • بله، او خیلی خوشحال شد وقتی که آن را دید.

Conversation 2

Did you cook?
yes sometimes. I like cooking healthy food.
Is it difficult to cook?
No actually is very easy.
Who helps you when you cook?
My mother and my younger sister.
How interesting. Can you tell me how to cook?
Yes of course.

آیا غذا هم می پزی؟

بله بعضی وقت ها. من دوست دارم که غذای سالم بپزم.

آیا سخته پختنش؟

نه اگه راستشو بخوای خیلی آسونه.

چه کسی وقتی آشپزی می کنی به تو کمک می کند؟

مادرم و خواهر کوچکترم.

چه جالب. می تونی بهم بگی که چطور آشپزی کنم؟

بله حتما.