درس چهارم

Vocabino

زبان آموز عزیز لغات زیر را مطالعه نمایید. هدف یادگیری ترجمه و املای لغات است.

Conversation

Diego: Excuse me, sir! I am planning for my summer vacation.
Carlos: How can I help you?
Diego: Actually I want to visit Asia, but I am not sure about my destination. Do you have any suggestion?
Carlos: Well, you may have some choices. You can visit China. It is famous for the Great Wall.
Diego: Yes, but I was in Beijing two years ago.
Carlos: What about India? In fact, the Taj Mahal is a popular destination, but it is hot in summer. Probably Iran is the best choice.
Diego: I heard Iran is a great and beautiful country, but I don’t know much about it.
Carlos: Well, Iran is a four-season country. It has many historical sites and amazing nature. Also, its people are very kind and hospitable.
Diego: It seems a suitable choice. But how can I get more information about Iran?
Carlos: You can check this booklet or may see our website.

دیگو: ببخشید، آقا! من دارم برای تعطیلات تابستانم برنامه ریزی می کنم.
کارلوس: چگونه می توانم به شما کمک کنم؟
دیگو: در واقع من می خواهم از آسیا دیدن کنم، اما در مورد مقصدم مطمئن نیستم. هیچ پیشنهادی ندارید؟
کارلوس: خب، شما ممکن است چندتا گزینه داشته باشید. شما می توانید از چین دیدن کنید. چین به دیوار بزرگش معروف است.
دیگو: بله، اما من دو سال پیش در پکن بودم.
کارلوس: هند چطور؟ در واقع، تاج محل یک مقصد محبوب است، اما در تابستان گرم است. احتمالا ایران بهترین انتخاب است.
دیگو: من شنیدم ایران یک کشور عالی و زیبا است، اما من خیلی درباره آن نمی دانم.
کارلوس: خب ایران یک کشور چهار فصل است. طبیعت شگفت انگیز و مکانهای تاریخی بسیاری دارد. مردمش هم بسیار مهربان و مهمان نواز هستند.
دیگو: به نظر انتخاب مناسب است. اما چگونه می توانم اطلاعات بیشتری درباره ایران کسب کنم؟
کارلوس: می توانید این جزوه را بررسی کنید یا وب سایت ما را ببینید.

Reading

Iran: A true Paradise

Every year, about one billion tourists travel around the world. Tourism is traveling for entertainment, health, sport or learning about the culture of a nation. Tourism can be domestic or international. Domestic tourists travel to different parts of their own country. International tourists travel abroad.

Some countries attract a lot of tourists every year. Egypt is one of the oldest countries of Africa. It is famous for its wonderful pyramids. France, Italy and Spain are three beautiful European countries. They attract many tourists from other parts of the world. Brazil, Peru and Chile are in South America. They are famous for their ancient history
and amazing nature.

In Asia, Iran is a great destination for tourists. This beautiful country is a true paradise for people of the world. Each year, many people from all parts of the world visit Iran’s attractions. Iran is a four- season country and tourists can find a range of activities from skiing to desert touring in different parts of the country. Many Muslims also travel to Iran and go to holy shrines in Mashhad, Qom and Shiraz. Iranian people are hospitable and kind to travelers and tourists.

ایران: یک بهشت واقعی

هر سال حدود یک میلیارد گردشگر به سراسر جهان سفر می کنند. گردشگری سفر برای سرگرمی، سلامتی، ورزش یا یادگیری فرهنگ یک ملت است. گردشگری می تواند داخلی یا بین المللی باشد. گردشگران داخلی به نقاط مختلف کشور خود سفر می کنند. گردشگران بین المللی به خارج از کشور سفر می کنند.

در برخی کشورها، سالانه گردشگران زیادی را به خود جذب می کنند. مصر یکی از قدیمی ترین کشورهای آفریقا است. مصر برای اهرام شگفت انگیز خود معروف است. فرانسه، ایتالیا و اسپانیا سه کشور اروپایی زیبا هستند. آنها گردشگران زیادی را از نقاط دیگر جهان جذب می کنند. برزیل، پرو و ​​شیلی در آمریکای جنوبی هستند. آنها برای تاریخ باستان و طبیعت شگفت انگیزشان مشهورند.

در آسیا، ایران یک مقصد عالی برای گردشگران است. این کشور زیبا برای مردم جهان یک بهشت ​​واقعی است. هر ساله بسیاری از مردم از نقاط مختلف جهان از جاذبه های ایران دیدن می کنند. ایران یک کشور چهار فصل است و گردشگران می توانند فعالیت های مختلفی از اسکی تا تور بیابان را در نقاط مختلف کشور بیابند. بسیاری از مسلمانان نیز به ایران سفر می کنند و به مقبره های مقدس در مشهد، قم و شیراز می روند. مردم ایران با مسافران و گردشگران مهمان نواز و مهربان هستند

Listening

You may use models can, may, should, must, to ask and answer about what you can, can not, must, must not, should, should not, may, may not, do.

May I use your camera for my trip?
Honestly no, I need it this week you should buy a camera for yourself
But I can’t pay for it now I should pay for the ticket and other things.
Well, you may ask Parvin she can help you.

آیا می توانم از دوربین شما برای سفرم استفاده کنم؟

راستش نه، من این هفته به آن نیاز دارم شما باید یک دوربین برای خود بخرید

اما اکنون نمی توانم هزینه آن را پرداخت کنم، باید هزینه بلیط و چیزهای دیگر را پرداخت کنم.

خب، از پروین بپرسید که می تواند به شما کمک کند.

Conversation 1

Are you ok?
No, I feel sick. I should visit a doctor.
Can you go by yourself?
I called my wife she is on her way.
Can I help you?
Yes, please help me go out.

خوبی؟

نه، من احساس بیماری می کنم. باید به دکتر مراجعه کنم

میتونی خودت بری؟

به همسرم زنگ زدم او در راه است.

Conversation 2

Aaam imm miss may I go out?
What’s the problem?
I must take my medicine at nine.
Ok, you may go but you should come back soon

yes, madam thank you.

آآآآآم- عمممم –  خانم میتونم برم بیرون؟

مشکل چیست؟

من باید داروهامو ساعت نه بخورم

باشه برو ولی زود برگردی

بله خانم ممنون.