فرصت های همکاری

آکادمی متد نو در نظر دارد از بین متقاضیان افرادی را برای فرصت های شغلی: 

1. منشی

 2. مدرس زبان انگلیسی

 جهت همکاری استخدام نمایید.

با استفاده از فرم زیر درخواست خود را به همراه رزومه ارسال کنید. بعد از بررسی رزومه شما، با افراد واجد شرایط جهت مصاحبه حضوری تماس گرفته می شود.