آموزش تخصصی زبان انگلیسی

آکادمی متد نو برگزار کننده دوره های حضوری زبان انگلیسی و دوره های ورود به بازار کار

0
سال سابقه
K 0
ساعت آموزش
0
دانشجوی فعال
0
دوره آموزشی

برای رسیدن به هدفت به چه دوره ای نیاز داری؟

روی خودت سرمایه گزاری کن. به راحتی با همه مردم جهان ارتباط برقرار کن. آماده ورود به بازار کار جهانی شو.

چرا متد نو؟
هوشمندانه انتخاب کن

بررسی، مقایسه و انتخاب بهترین مسیر، حق شماست.

منابع و متد آموزشی منحصر به فرد

آموزش همزمان تمامی مهارت های زبان انگلیسی

کادر علمی متخصص، متعهد و با تجربه

دوره های آموزشی مهارت محور در راستای ورود به بازار کار

اعطای مدرک معتبر در پایان هر ترم و سطح آموزشی

پشتیبانی و ارسال تکالیف و برنامه شخصی در سایت

ارائه نمودار پیشرفت شخصی برای هر دانش آموز

برگزاری ورکشاپ های تک مهارتی

مجوز ها دستاورد ها فرصت های همکاری

مجوز های کسب شده آکادمی متد نو و فرصت همکاری برای تمام افراد مستعد 

نظرات دانشجویان

دانشجویان دوره های مختلف چه شرایطی هستند؟