پشتیبانی دوره های حضوری آکادمی متد نو

پشتیبانی دوره آیلتس

ویژه آمادگی آزمون آیلتس 21 ترم
سطح 6
 • تمرین های مربوط به هر جلسه
 • آزمون های مورد نیاز
 • منابع مورد نیاز

پشتیبانی دوره آیلتس

ویژه آمادگی آزمون آیلتس 12 ترم
سطح 6
 • تمرین های مربوط به هر جلسه
 • آزمون های مورد نیاز
 • منابع مورد نیاز
دوره فشرده

پشتیبانی دوره نوجوانان

9 تا 15 سال
ترم 30
 • تمرین های مربوط به هر جلسه
 • آزمون های مورد نیاز
 • منابع مورد نیاز

پشتیبانی دوره بزرگسالان

15 سال به بالا
ترم 21
 • تمرین های مربوط به هر جلسه
 • آزمون های مورد نیاز
 • منابع مورد نیاز

پشتیبانی دوره مدارس

ویژه کتاب انگلیسی پایه 7 تا 12
سطح 6
 • راهنمای کتاب
 • آزمون های مورد نیاز
 • منابع مورد نیاز