دوره کتب انگلیسی دانشگاه

دوره آمادگی آزمون های دانشگاهی در بر گیرنده کتب دانشگاهی و همچنین منابع آزمون های استخدامی می باشد. که بر اساس رشته های مختلف و آزمون های مختلف برگزار می گردد.

دوره آمادگی آزمون های دانشگاهی در بر گیرنده کتب دانشگاهی و همچنین منابع آزمون های استخدامی می باشد. که بر اساس رشته های مختلف و آزمون های مختلف برگزار می گردد. این دوره به صورت خصوصی و نیمه خصوصی و بر اساس نیاز های زبان آموزان برگزار می گردد. 

جهت هماهنگی و مشاوره فرم زیر را پر کنید، در اسرع وقت مسئول آموزش جهت مشاوره و برنامه ریزی با شما تماس میگیرند.